HOW TO MAKE IT A GOOD DAY

  • Skrevet 31.05.2016
  • Klokken 23:47

Alle har sine dårlige dager i blant, men trenger det egentlig å være en dårlig dag? Bestemmer man seg for at man har en kjip dag fra første stund - så kommer det åpenbart til å bli sånn. Jeg tror det er alt for mange som ikke forstår hvor mye tankene og det i hodet har å si. Det bestemmer over alt - ikke bare om du skal ha en god eller dårlig dag, men om hvor du skal komme deg her i livet. Det beste med det? Det er du som er sjefen, og det er du som bestemmer! Noen dager er tyngre, helt klart, men du har det slettes ikke så kjipt som du tror. Det er du som bestemmer hvordan dagen skal bli. 

// Everyone has their bad days every now and then, but does it really have to be a bad day? If you already decide it's gonna be a bad day from the moment you wake up, then that's obviously how it's gonna be. I think more people needs to understand how much the mind controls you. It's in control over everything - not just if you're gonna have a good or bad day, but where you're gonna go in life. The best thing about it? You're the boss, and you're in charge! Some days are harder just because, no doubt, but it's not nearly as bad as you think. You're the one in charge of your own mind and you're the one in charge of how the day is gonna turn out!

Jeg tenkte å komme med noen tips som dere kan bruke til å gjøre en grå dag til en fin dag!

// I'm going to give you some tips on how to turn a bad day in to a good day!

1. Endre tenkemåten din! Dette det første og det viktigste du burde gjøre. Bestem deg for at dagen i dag skal bli en fin dag. Tenk over hvor heldig du er, og hvor mye du har å være takknemlig og glad for! Tenk på hvor mange som har det så mye verre enn deg, men likevel klarer å være så glad. Tenk på at dette også er en dag i livet ditt - like viktig som alle andre, så hvorfor skal du kaste den bort på å ligge under dyna og synes synd på deg selv?

// 1. Change your mindset! This is the first and most important thing you should do. Decide that today is gonna be a good day. Think about how lucky you are, and how much you've got to be grateful and happy for! Think about how many that's got it a lot worse than you, but still manage to be so happy. Think about that this also is a day in your life - just as important as every other day, so why waste time laying in bed feeling sorry for yourself? 

2. Kom deg ut! Dette er også er punkt som er veldig viktig. Stenger du deg inne hele dagen i mørket fordi du tenker at du bare vil være alene, ikke vil møte folk, eller bare vil sove - så burde du prøve å tvinge deg selv til å i det minste ta deg en liten gåtur ute i frisk luft. Jeg lover at ting vil føles bedre! Det verste du gjør er å bare være inne - når dagen kommer til slutten vil du føle deg like ille som tidligere og føle at du ikke fikk en eneste ting ut av dagen, og det er ikke en god følelse å legge seg med.

// 2. Go outside! This is another thing that's really important. If you stay inside the entire day because you feel like you just want to be alone, not meet anyone or just want to sleep - then you should at least force yourself to take a walk in fresh air. I promise things will feel better! The worst thing you do is to just stay inside on a bad day - when the day comes to an end you'll just feel as crap as earlier and you'll also have the feeling that you didn't get anything out of your day. That's not a good feeling to have when you go to bed.  

3. Tren! Det redder meg fra å ha en skikkelig dårlig dag hver gang. Du føler at du gjør noe bra for deg selv, du får brukt frustrasjonen din, sinnet ditt eller hva enn du føler, og sitter igjen med en god følelse etterpå. Du får mer energi og føler at du i det minste har fått noe ut av en ellers kjip dag. Det kan være en tung tanke når du allerede har en dårlig dag, men hvis du bare setter i gang kan jeg love at ting føles bedre etterpå!

3. Work out! This always saves me from having a really bad day. You feel like you're doing something good for yourself, you get to use your frustration, anger or whatever you're feeling, and when you're done you're left with a good feeling. It gives you more energy and you feel like you've got something out of an otherwise bad day. It might be a though thought to go work out when you're already having a bad day, but I promise things will feel a lot better afterwards! 

4. Vær produktiv! Få noe ut av dagen. Få unnagjort alt som du vet trengs å gjøres. Skriv en liste der du kan krysse av ting som blir gjort etterhvert, og når alt til slutt er krysset av føler du at du har fått gjort en hel del, spesielt i forhold til hvordan du ville ha følt det hvis du hadde kastet bort en hel dag i senga. 

4. Be productive! Get something out of the day. All the things you need you eventually need to get done - do them. Write a list where you can check off the stuff that you've done, and when everything eventually is checked off you feel like you've gotten a lot done, especially compared to how you would've felt if you wasted the entire day in bed. 


5. Jobb med prosjekter/mål! Tenk på målene dine, på drømmene dine. Hva er det du kan gjøre i dag som kan hjelpe deg å komme deg dit du vil? Mange tenker at en dag ikke har noe å si i det store og hele, men det er helt motsatt - i det store og hele har en dag alt å si. Det er alle disse dagene som betyr noe, hva du velger å bruke tiden og energien din til hver eneste dag. Det er denne dagen som kan hjelpe deg til å nå målet og drømmen din. Denne ene dagen er en stor del av veien til dit du vil.

5. Work on your projects/goals! Think about your goals, your dreams. What is it that you can do today to help you get closer to where you want to be? There's so many people that think one day doesn't really matter in the big picture, but it's really the opposite - in the big picture one day can change everything. It's all these days truly matters, and what you choose to spend your time and energy on every single day. It's all of these single days that can help you reach your goals and dreams. This one day is a big step in the direction you want to go. 


kommentarer: 1
ida

01.06.2016 kl.00:41

Dette er veldig gode tips! bestemmer man seg for å gjøre noe og virkelig ønsker det, så går det så mye lettere :D

Legg igjen en kommentar

hits